Eszkola

Równoległe łącznie kondensatorów obliczenia

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Zadanie:

Oblicz pojemność zastępczą kondensatorów o pojemności \(C_1=20[µF]\)\(C_2=2[µF]\) podłączonych równolegle.

Rozwiązanie:

Przy łączeniu kondensatorów równolegle, ich pojemność się sumuje - odwrotnie niż dla oporników. Stąd pojemność \(C\):

\(C=C_1+C_2\)

Podstawiając dane:

\(C=20+2=22[µF]\)

Jak obliczyć równoległe łącznie kondensatorów - wyniki

5-4 =