Eszkola

Dylatacja czasu obliczenia

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Zadanie.

W układzie spoczywającym pewne zdarzenie trwa \(0.5[s]\). Jaki jest czas trwania w układzie związanym obiektem poruszającym się z prędkością \(0.5c\)?

Dane:

\(v=0.5c\) - prędkość obiektu poruszającego się

\(t=0.5[s]\) - czas w układzie spoczywającym

\(t'=?\) - czas w układzie poruszającym się

Rozwiązanie:

W układach poruszających się, czas płynie wolniej. Stąd, zgodnie z STW:

\(t'=\frac{t}{ \gamma}\), gdzie \(\gamma=\frac{1}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}\) jest czynnikiem Lorentza.

Stąd:

\(t'=t\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}=0.5\sqrt{1-(0.5)^2}=0.44 [s] \)

 

Jak obliczyć dylatacja czasu - wyniki

3×2 =

Może Ci się przydać: