Eszkola

Prawo rozpadu obliczenia

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Zadanie:

Jaka część próbki zostanie nierozpadnięta po upłynięciu czterech okresów połowicznego rozpadu?


Dane:

\(t=4\cdot T_{1/2}\) - czas równy czterem czasom połowicznego rozpadu

\(\frac{N}{N_0}=?\) - stosunek pozostałej części próbki do początkowego stanu

Rozwiązanie:

Po każdym czasie połowicznego rozpadu statystycznie połowa próbki, która nie uległa rozpadowi, rozpada się. Zatem po upłynięciu jednego czasu połowicznego rozpadu zostanie połowa próbki, po dwóch połowa połowy itd...

\(\frac{N}{N_0}=(\frac{1}{2})^{\frac{t}{T_{1/2}}}\)

Podstawiając dane zadania:

\(\frac{N}{N_0}=(\frac{1}{2})^{4}=\frac{1}{16}\)

Jak obliczyć prawo rozpadu - wyniki

9-4 =