Eszkola

Opór elektryczny - zadanie

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Zadanie.

Oblicz opór opornika na rysunku.

Rozwiązanie:

Zgodnie z prawem Ohma:

opór \(R=\frac{U}{I}\), podstawiając dane:

\(R=\frac{3}{2}=1.5[\Omega]\)