Eszkola

Prawo Ohma - zadanie

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Zadanie.

Oblicz natężenie prądu przepływającego przez opornik o oporze \(5[\Omega]\), między końcówkami którego panuje napięcie \(2[V]\).

Dane:

\(R=5[\Omega]\) - opór opornika

\(U=2[V]\) - napięcie na oporniku

\(I=?\) - natężenie prądu

Rozwiązanie:

Zgodnie z prawem Ohma:

\(R=\frac{U}{I}\), skąd:

\(I=\frac{U}{R}\)

Podstawiając dane:

\(I=\frac{U}{R}=\frac{2}{5}=0.4[A]\)

Może Ci się przydać: