Eszkola

Zjawisko Comptona obliczenia

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Zadanie.

Oblicz przesunięcie comptonowskie długości fali promieniowania, gdy foton rozprasza się pod kątem \(30^{\circ}\).

Dane:

\(\alpha=30^{\circ}\) - kąt rozproszenia

\(\Delta \lambda=?\) - przesunięcie komptonowskie

Rozwiązanie:

W wyniku rozpraszania obserwowane jest pojawienie się fali i innej długości. Różnica długości nazywana jest przesunięciem komptonowskim i dana wzorem:

\(\Delta \lambda=\frac{h}{c\cdot m_e}(1-cos(\alpha))\), przy czym

\(h= 6.63\cdot 10^{-19}[J\cdot s]\) - stała Plancka

\(c=3\cdot 10^8 [\frac{m}{s}]\) - prędkość światła

\(m_e=9.1\cdot 10^{-31}[kg]\) - masa elektronu

Podstawiając to do wzoru, otrzymamy:

\(\Delta \lambda=\frac{h}{c\cdot m_e}(1-cos(\alpha))= \frac{ 6.63\cdot 10^{-34}}{3\cdot 10^8\cdot 9.1\cdot 10^{-31}}(1-cos(30^{\circ})= 0.24\cdot 10^{-11}\cdot 0.13=3.12\cdot 10^{-13}[m]\)

Jak obliczyć zjawisko comptona - wyniki

6+8 =