Eszkola

Prawo Kirchhoffa - oczko zadanie obliczenia

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Zadanie. Oblicz spadek napięcia na drugim oporniku z rysunku, jeżeli natężenie prądu w obwodzie wynosi \(I=1[A]\).

Prawo Kirchhoffa - oczko

Rozwiązanie:

Szukany spadek napięcia oznaczymy \(U_2\)

Strzałką zaznaczono kierunek obchodzenia oczka. Można zatem zapisać przechodząc zgodnie z zaznaczonym kierunkiem i przyjmując kierunek przepływu prądu zgodny z przyjętym kierunkiem:

\(U-RI-U_2=0\)

Skąd:

\(U_2=U-RI\)

Podstawiając dane

\(U_2=4-2\cdot 1 = 2[V]\)

Jak obliczyć prawo kirchhoffa - oczko zadanie - wyniki

4+1 =