Eszkola

Równanie stanu gazu doskonałego obliczenia

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Zadanie:

Oblicz ciśnienie jednego mola gazu doskonałego o temperaturze \(500[K]\) zamkniętego w pojemniku o objętości \(V=1[m^3]\).

Dane:

\(V=1[m^3]\) - objętość gazu

\(n=1 [mol]\) - liczba moli

\(T=500[K]\)

\(p=?\)

Rozwiązanie:

Dla gazu doskonałego można zapisać równanie stanu, wykorzystując stałą gazową \(R=8.31 [\frac{Pa\cdot m^3}{mol\cdot K}]\):

\(pV=nRT\)

Skąd:

\(p=\frac{nRT}{V}\)

Podstawiając dane zadania:

\(p=\frac{1\cdot 8.31\cdot 500}{1}=4155[Pa]=41.55[hPa]\)

 

 

Jak obliczyć równanie stanu gazu doskonałego - wyniki

6-3 =