Eszkola

Rozpad alfa obliczenia

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Zadanie.

Jaki izotop powstanie w wyniku rozpadu alfa jądra \( ^{238} _{92}U\)?

Rozwiązanie:

Zapis reakcji rozpadu:

\( ^{238} _{92}U \to ^4_2\alpha + ^x_yM\)

Aby liczba nukleonów przed i po reakcji była taka sama: \(238=4+x\)

 Aby liczba protonów przed i po reakcji była taka sama: \(92=2+y\)

Z powyższego wynika, że:\(x=234, y=90\)

Powstanie zatem \( ^{234} _{90}Th\)

 

Jak obliczyć rozpad alfa - wyniki

3+6 =
  • M martynka 15.10.2022

    chce umiec chemie