Eszkola

Jednostki podstawowe obliczenia

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Zadanie.

Wyraź jednostkę pracy w jednostkach podstawowych układu SI.

Rozwiązanie:

Jednostką pracy jest dżul \([J]\).

Praca jest iloczynem siły i przemieszczenia, stąd jednostka pracy jest również iloczynem jednostek siły i przemieszczenia. Jednostką siły jest niuton \([N]\), a przemieszczenia metr \([m]\).

\([J]=[N\cdot m]\)

Siła jest iloczynem masy i przyspieszenia, których jednostki to odpowiednio kilogram \([kg]\) i \([\frac{m}{s^2}]\).

\([N]=[kg\cdot\frac{m}{s^2}]\)

Stąd ostatecznie:

\([J]=[N\cdot m]=[kg\cdot \frac{m}{s^2} \cdot m]=[kg\cdot \frac{m^2}{s^2}]\)

Jak obliczyć jednostki podstawowe - wyniki

8-3 =

Może Ci się przydać: