Eszkola

Połączenie równoległe obliczenia

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Zadanie.

Oblicz natężenie prądu przepływające przez opornik \(1[\Omega]\), który jest podłączony równolegle z opornikiem \(2[\Omega]\) do źródła napięcia \(6[V]\).

Dane:

\(R_1=1[\Omega]\) - opór pierwszego opornika

\(R_2=2[\Omega]\) - opór drugiego opornika

\(U=6[V]\) - napięcie zasilania

\(I_1=?\) - natężenie prądu przepływającego przez pierwszy opornik

Rozwiązanie:

W każdej gałęzi połączenia równoległego panuje takie samo napięcie, stąd napięcie na końcach opornika pierwszego jest równe:

\(U_1=U\)

Zatem z prawa Ohma dla tego opornika:

\(R_1=\frac{U_1}{I_1}\)

można wyznaczyć:

\(I_1=\frac{U_1}{R_1}\)

Podstawiając dane:

\(I_1=\frac{6}{1}=6[A]\)

 

Jak obliczyć połączenie równoległe - wyniki

1×6 =