Eszkola

Gęstość obliczenia

Zadanie.

Oblicz objętość kuli o masie \(10[kg]\) i promieniu \(15[cm]\).

Dane:

\(m=10[kg]\) -masa kuli

\(r=15[cm]\) - promień kuli

\(\rho=?\) -gęstość

Rozwiązanie:

Objętość kuli \(V=\frac{4}{3}\pi\cdot r^3\)

Gęstość jest stosunkiem masy do objętości:

\(\rho=\frac{m}{V}\)

Stosując wzór na objętość, otrzymamy:

\(\rho=\frac{m}{\frac{4}{3}\pi\cdot r^3}\)

Podstawiając dane zadania:

\(\rho=\frac{10}{\frac{4}{3}\pi\cdot 15^3}=7.7\cdot 10^{-4} [\frac{kg}{cm^3}]\)

 

Jak obliczyć gęstość - wyniki

3×3 =