Eszkola

Kondensator obliczenia

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Zadanie:

Jaki ładunek może pomieścić kondensator, o pojemności \(20[µF]\), po przyłożeniu napięcia \(20[V]\)?

Dane:

\(U=20[V]\) - napięcie między okładkami

\(C=20[µF]\) - pojemność kondensatora

\(Q=?\) - ładunek na kondensatorze

Rozwiązanie:

Kondensator może pomieścić przy określonym napięciu określony ładunek. Zgodnie ze wzorem:

\(C=\frac{Q}{U}\), skąd:

\(Q=U\cdot C\)

Podstawiając dane:

\(Q=20\cdot 20=400[µC]\)

Jak obliczyć kondensator - wyniki

9-3 =