Eszkola

Obraz w soczewce - konstrukcja

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Zadanie:

W odległości \(6[cm]\) od soczewki skupiającej o ogniskowej \(4[cm]\) znajduje się przedmiot. Skonstruuj obraz tego przedmiotu.

Rozwiązanie:

Na czerwono zaznaczono przedmiot. Niebieska linia jest półprostą, która zaczyna się na czubku przedmiotu i przechodzi przez środek zwierciadła. Zielona linia łączy czubek przedmiotu z osią zwierciadła równolegle do osi optycznej, a następnie przechodzi przez ogniskową za zwierciadłem. Miejsce przecięcia się linii jest miejscem czubka obrazu przedmiotu.

 

Może Ci się przydać: