Eszkola

Ściskanie sprężyny obliczenia

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Zadanie.

Oblicz maksymalną wartość siły sprężystości przy ściskaniu elementu sprężystego o współczynniku sprężystości \(10[\frac{kN}{m}]\) o \(4[cm]\).

Dane:

\(k=10[\frac{kN}{m}]\) -współczynnik sprężystości

\(\Delta x=-4[cm]=-0.04[m]\) - zmiana długości ściskanej sprężyny

\(F=?\) - siła sprężystości

Rozwiązanie:

Siła sprężystości jest proporcjonalna do zniekształcenia, a współczynnikiem proporcjonalności jest współczynnik sprężystości:

\(F=-k\Delta x\)

przy czym znak minus odnosi się do kierunku działania siły. Podstawiając dane:

\(F=-10\cdot(-0.04)=0.4[kN]\)

Jak obliczyć ściskanie sprężyny - wyniki

7-3 =