Eszkola

Wzór na energię potencjalną sprężystości wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Wzór na energię potencjalną sprężystości ma postać:

\(E_p = \frac{k x^2}{2}\)

Wyjaśnienie symboli:

\(E_p\) - energia sprężystości

\(k\)współczynnik sprężystości

\(x\) - odkształcenie (odchylenie od punktu równowagi)


Wzory na energię potencjalną w polu grawitacyjnym

Wzór na energię potencjalną blisko powierzchni Ziemi

Wzór na energię potencjalną sprężystości - jak stosować w praktyce?

7-1 =