Eszkola

Wzór na okres drgań wahadła matematycznego wzór

Wzór na okres drgań wahadła matematycznego ma postać:

\(T = 2 \pi \sqrt{\dfrac{l}{g}}\)

Wyjaśnienie symboli:

\(T\) - okres dgrań wahadła matematycznego

\([\sqrt{\dfrac{m}{\frac{m}{s^2}}} = \sqrt{m \cdot \dfrac{s^2}{m}} = \sqrt{s^2} =s ]\)

\(l\) - długość wahadła matematycznego \([m]\)

\(g\) - przyspieszenie ziemskie matematycznego \([ 9,80665 \approx 9,81 \dfrac{m}{s^2}]\)


Jednostki:

\(s\) - sekunda

\(m\) - metr

\(kg\) - kilogram


Wzór na okres drgań wahadła fizycznego

Wzór na okres dgrań wahadła sprężynowego

Jednostki:

\(s\) - sekunda

\(m\) - metr

\(kg\) - kilogram

Wzór na okres drgań wahadła matematycznego - jak stosować w praktyce?

2+2 =