Eszkola

Wzór na okres drgań wahadła fizycznego wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Wzór na okres drgań wahadła fizycznego ma postać:

\(T = 2 \pi \sqrt{\dfrac{I}{m g l}}\)

Wyjaśnienie symboli:

\(T\) - okres dgrań wahadła fizycznego

\([ \sqrt{\dfrac{kg \cdot m^2}{kg \cdot \frac{m}{s^2} \cdot m} = \sqrt{\dfrac{kg \cdot m^2}{1}\cdot \dfrac{s^2}{kg \cdot m^2}}} = \sqrt{s^2} = s]\)

\(I\) - moment bezwładności \([kg \cdot m^2]\)

\(l\) - długość wahadła \([m]\)

\(g\) - przyspieszenie ziemskie \([ 9,80665 \approx 9,81 \dfrac{m}{s^2}]\)

\(m\) - masa wahadła fizycznego \([kg]\)


Jednostki:

\(s\) - sekunda

\(m\) - metr

\(kg\) - kilogram


Wzór na okres drgań wahadła matematycznego

Wzór na okres dgrań wahadła sprężynowego

Wzór na okres drgań wahadła fizycznego - jak stosować w praktyce?

2×3 =