Eszkola

Wzór na moc wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Wzór na moc ma postać:

\(P = \dfrac{W}{t}   [W]\)

Wyjaśnienie symboli:

\(P\) - moc \([kg \cdot \dfrac{m^2}{s^2} \cdot \dfrac{1}{s} = \dfrac{J}{s} = W]\)

\(W\) - praca \([kg \cdot \dfrac{m^2}{s^2} = J]\)

\(t\) -  czas \([s]\)

 

Jednostki:

\(W\) - wat

\(J\) - dżul

\(N\) - niuton

\(m\) - metr

 \(kg\) - kilogram

\(s\) - sekunda

Wzór na moc - jak stosować w praktyce?

7-2 =