Eszkola

Wzór na moc prądu stałego wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Wzór na moc prądu stałego ma postać:

\(P_{el}  = U \cdot I = \dfrac{U^2}{R}    [W]\)

Wyjaśnienie symboli:

\(P_{el}\) - moc prądu \([\dfrac{kg \cdot \dfrac{m^2}{s^2}}{A \cdot s} \cdot A = \dfrac{kg \cdot m^2}{s^2} \cdot \dfrac{1}{s} = \dfrac{J}{s} = W]\)

\(U\) - napięcie prądu elektrycznego \([\dfrac{kg \cdot \frac{m^2}{s^2}}{A \cdot s} = \dfrac{J}{C} = V]\)

\(I\) - natężenie prądu \([\dfrac{C}{s} = A]\)

\(R\) - opór elektryczny \([\dfrac{\frac{kg \cdot \frac{m^2}{s^2}}{A \cdot s}}{\frac{C}{s}} = \dfrac{V}{A} = \Omega]\)

 

Jednostki:

\(W\) - wat

\(V\) - wolt

\(J\) - dżul

\(C\) - kulomb

\(m\) - metr

\(kg\) - kilogram

\(s\) - sekunda

\(A\) - amper

Wzór na moc prądu stałego - jak stosować w praktyce?

4×7 =