Eszkola

Wzór na pracę prądu stałego wzór

Wzór na pracę prądu stałego ma postać:

\(W_{el} = q \cdot U = I \cdot t \cdot U = P_{el} \cdot t    [J]\)

Wyjaśnienie symboli:

\(W_{el}\) - praca prądu stałego \([ A \cdot s \cdot \dfrac{kg \cdot \frac{m^2}{s^2}}{A \cdot s} = kg \cdot \dfrac{m^2}{s^2} = J]\)

\(q\) - przepływający ładunek \([A \cdot s = C]\)

\(U\) - napięcie prądu elektrycznego \([\dfrac{kg \cdot \frac{m^2}{s^2}}{A \cdot s} = \dfrac{J}{C} = V]\)

\(I\) - natężenie prądu \([\dfrac{C}{s} = A]\)

\(t\) - czas przepływu ładunku \([s]\)

 

Jednostki:

\(J\) - dżul

\(C\) - kulomb

\(m\) - metr

\(kg\) - kilogram

\(s\) - sekunda

Wzór na pracę prądu stałego - jak stosować w praktyce?

8+2 =