Eszkola

Wzór na pracę wzór

Wzór na pracę ma postać:

\(W = F \cdot s   [J]\)

Wyjaśnienie symboli:

\(W\) - praca \([ kg \cdot \dfrac{m^2}{s^2} = J]\)

\(F\) - siła \([ kg \cdot \dfrac{m}{s^2} = N]\)

\(s\) - droga \([m]\)

 

Jednostki:

\(J\) - dżul

\(N\) - niuton

\(m\) - metr

\(kg\) - kilogram

\(s\) - sekunda

Wzór na pracę - jak stosować w praktyce?

6×1 =