Eszkola

Czynnik beta wzór

Prędkość obiektu wyrażona w stosunku do prędkości światła oblicza się ze wzoru:

\(\beta =\dfrac{v}{c}\)

gdzie:

\(\beta\) – czynnik beta,

\(v\) - prędkość obiektu \(\left [ \dfrac{m}{s} \right ]\),

\(c\) – prędkość światła w próżni \(c=299792458 \: \dfrac{m}{s}\),

Czynnik beta - jak stosować w praktyce?

7+1 =