Eszkola

Dylatacja czasu wzór

Do obliczenia różnicy czasu między dwoma obserwatorami (jeden znajdujący się w danym układzie odniesienia, drugi poruszający się z prędkością \(v\) względem układu odniesienia) służy wzór:

\(t = \dfrac{t_0}{\sqrt{1-\dfrac{v^2}{c^2}}}\)

gdzie:

\(t\) – czas obserwatora poruszającego się [s],

\(t_0\) – czas obserwatora będącego w spoczynku względem obserwowanego obiektu [s],

\(v\) - prędkość obiektu \(\left [ \dfrac{m}{s} \right ]\),

\(c\) – prędkość światła w próżni \(c=299792458 \: \dfrac{m}{s}\),

Dylatacja czasu - jak stosować w praktyce?

5+4 =