Eszkola

Prawo Coulomba - wzory wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Prawo Coulomba można zapisać w następującej postaci:

\(F \sim \dfrac{Q_1 Q_2}{r^2}\)

lub

\(F = k \dfrac{Q_1 Q_2}{r^2}\)

Wyjaśnienie symboli:

\(F\)siła oddziaływania dwóch ładunków \(Q_1, Q_2\) \([\dfrac{N \cdot m^2}{C^2} \cdot \dfrac{C^2}{m^2} = N]\)

\(k\) - współczynnik proporcjonalności \(k = 9,0 \cdot 10^9 \dfrac{N \cdot m^2}{C^2}\)

\(Q_1, Q_2\) - ładunki \([C]\)

\(r\) - odległość ładunków \([m]\)


Jednostki:

\(N\) - niuton

\(C\) - kulomb

\(m\) - metr

Prawo Coulomba - wzory - jak stosować w praktyce?

4×3 =

Oprócz - wzór na prawo coulomba - wzory może Ci się przydać