Eszkola

Wzór na siłę oddziaływania dwóch równoległych nieskończenie długich przewodów wzór

Wzór na siłę oddziaływania dwóch równoległych nieskończenie długich przewodów ma postać:

\(F = \dfrac{\mu_0 i_1 i_2 \Delta l}{2 \pi r}\)

Wyjaśnienie symboli:

\(F\) - siła oddziaływania dwóch równoległych nieskończenie długich przewodów

\([\dfrac{N}{A^2} \cdot A \cdot A \cdot m \cdot \dfrac{1}{m} = N]\)

\(r\) - odległość między przewodnikami \([m]\)

\(\Delta l\) - element długośći \([m]\)

\(\mu_0\) - przenikalność magnetyczna próżni

\([\dfrac{V \cdot s}{A \cdot m} = \dfrac{kg \cdot m^2}{A \cdot s^3} \cdot s \cdot \dfrac{1}{A \cdot m} = \dfrac{kg \cdot m}{A^2 \cdot s^2} = \dfrac{N}{A^2}]\)

\(i_1\) - natężenie prądu przewodnika 1 \([\dfrac{C}{s} =A]\)

\(i_2\) - natężenie prądu przewodnika 2 \([\dfrac{C}{s} =A]\)


Jednostki:

\(A\) - amper

\(m\) - metr

\(N\) - niuton

\(m\) - metr

\(s\) - sekunda

\(C\) - kulomb

\(V\) - wolt

Wzór na siłę oddziaływania dwóch równoległych nieskończenie długich przewodów - jak stosować w praktyce?

8+5 =