Eszkola

Wzór na siłę

Przydatne kalkulatory i narzędzia

II zasada dynamiki Newtona

Wzór na siłę ma postać:

\(F = m \cdot a  [N]\)

Wyjaśnienie symboli:

\(F\) - siła  \([kg \cdot \dfrac{m}{s^2} = N]\)

\(m\) - masa ciała \([kg]\)

\(a\) -przyspieszenie \([\dfrac{m}{s^2}]\)

 

 Jednostki:

\(N\) - niuton

\(kg\) - kilogram

\(s\) - sekunda