Eszkola

Wzór na czas trwania lotu ciała przy spadku swobodnym wzór

Czas trwania lotu ciała przy spadku swobodnym
Kąt rzutu \(\alpha = {-}90^o\)

Założenie \(V_0 = 0\)

Wzór na czas trwania lotu ciała przy spadku swobodnym ma postać:

\(t = \sqrt{\frac{2 h}{g}}\)

Wyjaśnienie symboli:

\(t\) - czas trwania lotu ciała

\(h\) - wysokość jaką przebyło ciało

\(g\) - przyspieszenie ziemskie  ( \(g = 9,81  m/s^2\) )

 

Wzór na czas trwania lotu ciała przy spadku swobodnym - jak stosować w praktyce?

7-1 =