Eszkola

Bezwzględny współczynnik załamania światła wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Wzór ma bezwzględny współczynnik załamania światła ma postać:

\(n = \dfrac{c}{v}\)

Wyjaśnienie symboli:

\(n\) - bezwzględny współczynnik załamania światła \([-]\)

\(c\) - prędkośc światła w próżni, \(c = 2,9979250 \cdot  10^8 \: \dfrac{m}{s}\)

\(v\) - prędkość światła w danym ośrodku \([\dfrac{m}{s}]\)


Jednostki:

\(m\) - metr

\(s\) - sekundaWzględny współczynnik załamania światła

Prawo załamania światła (prawo Snelliusa)

Pełne odbicie wewnętrzne światła

Pełna polaryzacja światła

Bezwzględny współczynnik załamania światła - jak stosować w praktyce?

3×2 =