Eszkola

Pełne odbicie wewnętrzne światła wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Pełne odbicie wewnętrzne światła zachodzi, gdy:

\(\alpha > \alpha_{gr}\), gdzie

\(\text{sin} \: \alpha_{gr} = \dfrac{n_2}{n_1} = n_{21}\)

\(\alpha_{gr} = \text{arc sin} (\dfrac{n_2}{n_1})\)

Wyjaśnienie symboli:

\(\alpha\) - kąt padania

\(\alpha_{gr}\) - kąt pełnego odbicia wewnętrznego

\(n_1, \: n_2\) - bezwględne współczynniki załamania światła ośrodków 1 i 2\([-]\)


Zjawisko zachodzi tylko przy odbiciu od ośrodka rzadszego optycznie \(n_1 > n_1\)\(\alpha_{gr}\) nie zależy od polaryzacji światła.


Bezwzględny współczynnik załamania światła

Względny współczynnik załamania światła

Prawo załamania światła (prawo Snelliusa)

Pełna polaryzacja światła

X

Pełne odbicie wewnętrzne światła - jak stosować w praktyce?

1+3 =