Eszkola

Wzór na zasięg rzutu poziomego wzór

Zasięg rzutu poziomego

 


Wzór na zasięg rzutu poziomego ma postać:

\(S = V_0 \cdot t\)    lub     \(S=V_0\cdot \sqrt{\dfrac{2\cdot h}{g}}\)

Wyjaśnienie symboli:

\(S\) - zasięg rzutu poziomego

\(V_0\) - prędkość początkowa ciała

\(t\) - czas trwania lotu

\(h\) - wysokość na jakiej znajduje się ciało \([m]\)

 

Wzór na zasięg rzutu poziomego - jak stosować w praktyce?

7+9 =