Eszkola

Wysokość i odległość ciała w danej chwili w rzucie poziomym

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Wzór na wysokość i odległość ciała  w danej chwili w rzucie poziomym

Rzut poziomy XY


Kąt rzutu \(\alpha = 0\)

Wzór na odległość ciała w danej chwili w rzucie poziomym ma postać:

\(x = v_0 t\)

Wzór na wysokość ciała w danej chwili w rzucie poziomym ma postać:

\(y = h - \frac{g t^2}{2}\)

Wyjaśnienie symboli:

\(x\) - zależność odległości od czasu

\(y\) - zależność położenia (wysokości) od czasu

\(h\) - położenie początkowe ciała

\(v_0\) - prędkość początkowa ciała

\(t\) - czas spadania ciała

\(g\) - przyspieszenie ziemskie  ( \(g = 9,81  m/s^2\) )