Eszkola

Wzór na odległość punktu od prostej wzór

Wzór na odległość punktu od prostej

Wzór na odległość \(d\) punktu \(P=(x_p,y_p)\) od prostej \(l\)  o równaniu \(Ax + By + C = 0\) ma postać:

\(d = \dfrac{|Ax_p + By_p +C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}\)

Wyjaśnienie symboli:

\(d\) - odległość punktu \(P\) od prostej \(l\)

\(A,B,C\) - współczynniki liczbowe równania prostej

\(x_p, y_p\) - współrzędne punktu \(P\)

 

 

 

Wzór na odległość punktu od prostej - jak stosować w praktyce?

1×6 =