Eszkola

Wzór na objętość prostopadłościanu

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Prostopadłościan
Wzór na objętość prostopadłościanu:

\(V = P_p \cdot h = a \cdot b \cdot h\)

Wyjaśnienie symboli:

\(P_p\) - pole podstawy prostopadłościanu

\(V\) - objętość prostopadłościanu

\( a, b \) - krawędzie podstawy prostopadłościanu

\(h\) - wysokość prostopadłościanu