Wzór na pole powierzchni prostopadłościanu

Prostopadłościan
Wzór na pole powierzchni prostopadłościanu ma postać:

\(P = 2P_p + P_b = 2 a \cdot b + 2 b \cdot h + 2 h \cdot a =\)

\(= 2 (a \cdot b + b \cdot h + h \cdot a)\)

Wyjaśnienie symboli:

\(P\) - pole powierzchi całkowitej prostopadłościanu

\(P_p\) - pole podstawy prostopadłościanu

\(P_b\) - pole powierzchni bocznej prostopadłościanu

\( a, b \) - krawędzie podstawy prostopadłościanu

\(h\) - wysokość prostopadłościanu

 
Potrzebujesz pomocy? Przejrzyj ogłoszenia korepetytorów z matematyki na https://www.e-korepetycje.net https://www.e-korepetycje.net/matematyka