Eszkola

Wzór na ciśnienie słupa wody wzór

Ciśnienie słupa wody, inaczej nazywane jest ciśnieniem hydrostatycznym.

Wzór na ciśnienie słupa wody ma postać:

\(p_h= \varrho \cdot g \cdot h +p_a\)

gdzie:

\(p_h\) – wartość ciśnienia hydrostatycznego [Pa],

\(\varrho \)gęstość cieczy, dla wody średnio przyjmuje się \(1000 \: \dfrac{kg}{m^3}\),

\(h\) – wysokość słupa cieczy lub inaczej głębokość, na jakiej znajduje się badany obiekt [m],

\(p_a\) – ciśnienie zewnętrzne (atmosferyczne wynosi średnio 1013 hPa) wywierane na powierzchnię cieczy, jeśli występuje w rozpatrywanym układzie [Pa].

Ciśnienie zewnętrzne w zależności od warunków może mieć różne wartości, lub w ogóle nie występować.

Wzór na ciśnienie słupa wody - jak stosować w praktyce?

7×4 =

Oprócz - wzór na ciśnienie słupa wody może Ci się przydać