Eszkola

Wzór na ciśnienie

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Wzór na ciśnienie ma postać:

\(p = \dfrac{F}{S}\)

Wyjaśnienie symboli:

\(p\) - ciśnienie \([\dfrac{N}{m^2} = Pa]\)

\(F\) - wartość siły nacisku na daną powierzchnię \([N]\)

\(S\) - pole powierzchni \([m^2]\)


Ciśnienie jest wielkością skalarną, określoną jako stosunek siły działającej prostopadle do powierzchni do pola tej powierzchni.


Jednostki:

\(N\) - niuton

\(m\) - metr

\(Pa\) - paskal