Eszkola

Wzór na entropię czarnej dziury wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Wzór na entropię czarnej dziury ma postać:

\(S=\cfrac{kc^3A}{4\not{h}G}\)

gdzie:

\(S\) - entropia czarnej dziury \([\cfrac{J}{K}]\)

\(k\) - stała Boltzmana \(k=1,380622 \cdot 10^{-23} [\cfrac{J}{K}]\)

\(c\) - prędkość światła \(c=2,997925 \cdot 10^8 [\cfrac{m}{s}]\) ,

\(A\) - powierzchnia horyzontu zdarzeń czarnej dziury \([m^2]\),

\(\not{h}\) - stała Plancka dzielona \(\not{h}=1,0545919 \cdot 10^{-34} [J\cdot s]\),

\(G\) - stała grawitacyjna \(G=6,6732 \cdot 10^{-11} [\cfrac{N}{m^2\cdot kg^2}]\).Wzór na entropię czarnej dziury - jak stosować w praktyce?

6×2 =