Eszkola

Masa relatywistyczna wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

W teorii względności aby obliczyć masę relatywistyczną korzystamy z wzoru:

\(m_r=\dfrac{m_s}{\sqrt{1-\dfrac{v^2}{c^2}}}\)

gdzie:

\(m_r\) – masa relatywistyczna [kg],

\(m_s\) – masa spoczynkowa [kg],

\(v\) – prędkość obiektu \(\left [ \dfrac{m}{s} \right ]\),

\(c\) – prędkość światła w próżni \(c=299792458 \: \dfrac{m}{s}\),

Masa relatywistyczna - jak stosować w praktyce?

5+6 =
  • M Maciej 09.12.2022

    W takim razie neutrino musi być cząstka bezmasowa skoro porusza się zpredkoscia c. Gdyby miało jakąkolwiek masę niezerowa wzór byłby nieprawdziwy