Eszkola

Napięcie elektryczne co to jest?

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Napięcie elektryczne między dwoma punktami obwodu elektrycznego lub pola elektrycznego jest to różnica potencjału elektrostatycznego pomiędzy tymi punktami. Jednostką napięcia jest wolt [V].

Aby zrozumieć, czym jest napięcie elektryczne najlepiej porównać je z ciśnieniem wody w rurach; ciśnieniem, bez którego prąd nie popłynie. Gdy w zakręconym kranie woda nie płynie to jednak posiada swoje ciśnienie, tak samo jest z napięciem, nawet gdy prąd nie płynie to układ posiada swoje napięcie elektryczne. Jeśli do układu przyłożone jest niskie napięcie (ciśnienie) to prąd ledwo co płynie, natomiast jeśli do układu przyłożone jest zbyt duże napięcie to płynie duży prąd, co powoduje uszkodzenie urządzenia elektrycznego (tak jak zbyt duże ciśnienie powoduje pękanie rur wodociągowych). W definicji napięcia jest mowa o różnicy potencjałów, dla przykładu wyobraźmy sobie, że mamy dwa punkty końcowe układu, na jednym z nich brakuje 10 elektronów a na drugim 30 elektronów, czyli obydwa punkty mają ładunek dodatni, ale punkt pierwszy jest ujemny w stosunku do drugiego. Taką właśnie różnicę nazywamy różnicą potencjałów. Jeśli połączymy te punkty to popłynie prąd i wyrówna potencjały w tych punktach, czego wynikiem będzie napięcie równe zero bo różnica potencjałów będzie równa zero. Zatem aby mógł popłynąć prąd z jednego do drugiego punktu musi między nimi występować różnica w liczbie elektronów.

Należy pamiętać, że napięcie nie płynie. Płynie prąd, bardzo często nazywany natężeniem prądu, jego jednostką jest amper [A], mimo iż prąd i natężenie prądu to dwa różne pojęcia. Napięcie jest przyłożone do układu, napięcie jest miedzy dwoma punktami i tak się je mierzy, urządzenie służące do mierzenia napięcia to woltomierz.

Napięcie elektryczne Wasze opinie

4×4 =