Eszkola

Wzór na przewodność właściwą wzór

Wzór na przewodność właściwą ma postać:

\(\sigma = \dfrac{1}{\rho}    [\frac{S}{m}]\)

Wyjaśnienie symboli:

\(\sigma\) - przewodność właściwa \([\dfrac{1}{\Omega \cdot m} = \dfrac{S}{m}]\)

\(\rho\) - opór właściwy \([\Omega \cdot m]\)

 

Jednostki:

\(S\) - simens

\(\Omega\) - omega

\(\Omega \cdot m\) - omometr

\(m\) - metr

 

Wzór na przewodność właściwą - jak stosować w praktyce?

3×4 =