Eszkola

Siła Lorentza obliczenia

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Zadanie.

Oblicz siłę działającą na elektron poruszający się z prędkością \(300[\frac{m}{s}]\) w polu o indukcji \(0.1[T]\) prostopadłym do początkowej prędkości elektronu.

Dane:

\(v=300[\frac{m}{s}]\)-prędkość elektronu prostopadła do pola

\(B=0.1[T]\) - indukcja pola

\(F=?\) - siła

Rozwiązanie:

Siła Lorentza działająca na ruchomy ładunek w polu elektrycznym ma postać:

\(F=q\cdot v\cdot B\cdot sin(\alpha)\), gdzie \(q=-1.6\cdot 10^{-19}[C]\) to ładunek elektrony

Wektory są prostopadłe, więc sinus przyjmie wartość 1. Podstawiając dane:

\(F=-1.6\cdot 10^{-19}\cdot 300\cdot 0.1=-48\cdot 10^{-19}[N]\)

Kierunek działania siły określa zasada śruby prawoskrętnej/prawej dłoni.

 

Jak obliczyć siła lorentza - wyniki

6-4 =