Eszkola

Oddziaływanie ładunków obliczenia

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Zadanie.

Pewne nieobojętne elektrycznie ciała oddalone o \(d\) przyciągały się siłą \(F\). Jak zmieniła się wartość tej siły, kiedy rozsunięto je na odległość o 50% większą?

Dane:

\(d\) - odległość początkowa

\(d+0.5d=1.5d\) - odległość po rozsunięciu

\(F\)- siła początkowa

\(F'=?\) - siła po rozsunięciu

Rozwiązanie:

Z prawa Coulomba wynika, że siła jest odwrotnie proporcjonalna do odległości między ładunkami:

\(F\sim\frac{1}{d^2}\), niech dla danych zadania współczynnik proporcjonalności wynosi \(A\):

\(F=\frac{A}{d^2}\) ,

Po rozsunięciu:

\(F'=\frac{A}{(1.5d)^2}=\frac{A}{d^2}\cdot\frac{1}{2.25}\)

Pierwszy ułamek jest równy sile przed rozsunięciem, zatem:

\(F'=\frac{A}{d^2}\cdot\frac{1}{2.25}=\frac{F}{2.25}\)

 

 

 

 

Jak obliczyć oddziaływanie ładunków - wyniki

4+9 =

Może Ci się przydać: