Eszkola

Zderzenie sprężyste obliczenia

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Zadanie:

Czterokilogramowy wózek zderza się sprężyście ze stojącym dwukilogramowym wózkiem, który po zderzeniu porusza się z prędkością \(7[\frac{m}s{}]\). Oblicz prędkość pierwszego wózka przed zderzeniem.

Dane:

\(m_1=4[kg]\) - masa pierwszego wózka

\(m_2=2[kg]\) - masa drugiego wózka

\(v_2=7[\frac{m}s{}]\) - prędkość drugiego wózka po zderzeniu

\(v_1=?\) - prędkość pierwszego wózka przed zderzeniem

Rozwiązanie:

W wyniku zderzenia sprężystego cały pęd pierwszego wózka zostaje przekazany drugiemu.

Pęd jest iloczynem masy i prędkości, stąd:

\(m_1\cdot v_1=m_2\cdot v_2\)

Wyznaczając prędkość pierwszego wózka:

\(v_1=v_2\frac{m_2}{m_1}\)

Podstawiając dane:

\(v_1=7\cdot \frac{2}{4}=3.5[\frac{m}{s}]\)

 

Jak obliczyć zderzenie sprężyste - wyniki

1×5 =