Eszkola

Praca obliczenia

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Zadanie:

Oblicz pracę wykonaną przez dziecko ciągnące na sankach skrzynkę przez \(5[m]\), jeżeli działało siłą \(50[N]\) pod kątem 30 stopni do poziomu.

Dane:

\(s=5[m]\) - przemieszczenie

\(F=50[N]\) - siła

\(\alpha=30 ^{\circ}\) - kąt między wektorem siły a przemieszczenia

\(W=?\) - praca

Rozwiązanie:

Do pracy będzie wliczała się tylko składowa siły równoległa do przemieszczenia, stąd:

\(W=F_{||}\cdot s\)

Równoległą składową siły obliczymy: \(F_{||}=F\cdot cos(\alpha)\)

Stąd praca:

\(W=F_{||}\cdot s=F\cdot cos(\alpha)\cdot s\)

Podstawiając dane:

\(W=50\cdot cos(30^{\circ})\cdot 5=216.5[J]\)

Jak obliczyć praca - wyniki

2+8 =