Eszkola

Indukcja obliczenia

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Zadanie.

Do kołowego przewodnika zbliżano od lewej magnes biegunem północnym. Określ kierunek prądu w przewodniku.

Rozwiązanie:

Podczas zbliżania magnesu w przewodniku powstanie prąd indukcyjny, którego kierunek będzie taki, by produkowanie przez niego pole magnetyczne przeciwstawiało się polu magnesu.

Ponieważ magnes jest zbliżany biegunem północnym, to z tej strony, z której zbliża się magnes, wytworzy się biegun północny. Zgodnie z zasadą prawej dłoni, kiedy kciuk będzie wskazywał biegun północny, palce będą wyznaczać kierunek przepływu prądu. Sytuację obrazuje rysunek.

Indukcja

Jak obliczyć indukcja - wyniki

6+5 =