Eszkola

Indukcja magnetyczna co to jest?

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Indukcja magnetyczna jest to fizyczna wartość wektorowa definiująca pole magnetyczne. Wyznacza się ją za pomocą siły Lorentza działającej na naładowany obiekt poruszający się polu magnetycznym. Do wyznaczania indukcji magnetycznej służy wzór:

\( \overrightarrow{B}=\dfrac{\overrightarrow{F}}{q\cdot \overrightarrow{v}}\)

gdzie:

\(\overrightarrow{B}\) – indukcja magnetyczna,

\(\overrightarrow{F}\) – siła Lorentza,

\(q\)ładunek elektryczny,

\(\overrightarrow{v} \) – prędkość obiektu naładowanego elektrycznie poruszającego się w polu elektrycznym.

Wartość indukcji magnetycznej wytworzonej w wyniku oddziaływania prądu elektrycznego oblicza się z prawa Biota-Savarta.

 

 

Jednostką indukcji magnetycznej jest tesla [T]. Wartość jednej tesli jest równa sile (Lorentza) jaka działa na ładunek 1C poruszający się z prędkością 1 metra na sekundę.

 

 

Indukcja magnetyczna Wasze opinie

6×1 =