Eszkola

Efekt Dopplera obliczenia

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Zadanie.

Źródło dźwięku o częstotliwości \(2[kHz]\) zbliża się do obserwatora z prędkością \(15[\frac{m}{s}]\). Jaką częstotliwość będzie odbierał obserwator?

Dane:

\(f=2[kHz]\) - częstotliwość wysyłanego sygnału

\(v=15[\frac{m}{s}]\) - prędkość źródła

\(f'=?\) - odbierana częstotliwość

Rozwiązanie:

Odbierana częstotliwość będzie inna od emitowanej na skutek względnego ruchu źródła i obserwatora. Zgodnie z efektem Dopplera:

\(f'=f\frac{v_d}{v_d \mp v}\)

Prędkość dźwięku w powietrzu \(v_d=340[\frac{m}{s}]\)

Ponieważ źródło zbliża się do obserwatora, częstotliwość odbierana będzie większa od emitowanej, stąd mianownik wzoru musi być mniejszy, z tego wynika, że prędkość należy uwzględnić ze znakiem minus.

\(f'=f\frac{v_d}{v_d - v}=2\frac{340}{340-15}=2.1[kHz]\)

Jak obliczyć efekt dopplera - wyniki

7×4 =