Eszkola

Opór a temperatura obliczenia

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Zadanie.

Oblicz opór przewodnika o temperaturowym współczynniku rezystancji \(4\cdot 10^{-3}[\frac{1}{K}]\), kiedy jego temperatura wzrośnie o \(100[^{\circ}C]\), jeżeli teraz ma opór \(100[\Omega]\).

Dane:

\(\alpha=4\cdot 10^{-3}[\frac{1}{K}]\) - temperaturowy współczynnik rezystancji

\(\Delta T=100[^{\circ}C]=100[K]\) - zmiana temperatury

\(R_0=100[\Omega]\) - opór początkowy

\(R=? \)

Rozwiązanie:

Temperatura ma wpływ na opór przewodnika. Wraz z jej wzrostem, opór będzie rósł liniowo, zgodnie z zależnością:

\(R=R_0\cdot (1+\alpha \cdot \Delta T) \)

Podstawiając dane zadania:

\(R=100\cdot (1+4\cdot 10^{-3} \cdot 100)=140[\Omega] \)

 

Jak obliczyć opór a temperatura - wyniki

1×4 =