Eszkola

Temperatura co to jest?

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Temperatura jest skalarną wielkością fizyczną, jednym z parametrów określających stan układu termodynamicznego, jest ona związana z energią kinetyczną ruchu i drgań wszystkich cząsteczek tworzących dany układ i jest miarą tej energii.

Temperatura jest także miarą stanu cieplnego danego ciała. Dwa ciała mające tę samą temperaturę po zetknięciu ze sobą nie przekazują sobie ciepła. W przypadku różnych temperatur następuje przekazanie ciepła od ciała o wyższej do ciała o niższej temperaturze, aż do wyrównania się temperatury obu ciał. Takie zjawisko nazywamy równowagą termodynamiczną.

Wraz ze wzrostem temperatury ciała zwiększają swe rozmiary. W przypadku ciał stałych obserwujemy wzrost długości jak i objętości. W cieczach i gazach występuje rozszerzalność objętościowa. Wyjątek stanowi woda, która w pewnym zakresie temperatur (od \(0^oC \)  do \(4^oC\)) zmniejsza swą objętość przy ogrzewaniu.

Jednostką temperatury w układzie SI jest Kelvin. Zero w skali Kelvina zwane zerem absolutnym jest najniższą możliwą temperaturą w przyrodzie i odpowiada sytuacji, kiedy ustaje ruch atomów i cząsteczek, z których zbudowana jest materia. Na co dzień używamy innej skali - stopni Celsjusza (\(^oC\) ). Między skalami zachodzi związek: \(0^oC=273,15K.\) Przyrost temperatury o jeden Kelvin jest równy przyrostowi temperatury o jeden stopień Celsjusza.

Do pomiaru temperatury używamy termometru.

Temperatura Wasze opinie

5×4 =